English
 
Prima pagina
Despre noi
Tematicae
Comitetul de redactie
Comitetul de recenzie
Ghid pentru autori
Ghid pentru referenti
Arhiva publicatiei
Procesul de recenzie
Download
Contact
ISSN 2284-8576
Online ISSN 2284-8584
ISSN-L 2284-8576
Publicatie trimestriala
Revista categoria B+ CNCSIS (2007-2011)
Revistă indexată în bazele de date internaţionale:
- EconLit
- EBSCO
- DOAJ
- CABELL’S
- Ulrich's
- Index Copernicus
- ICAAP

Economic Insights - Trends and Challenges

Titlu anterior: Buletinul Universitatii Petrol-Gaze din Ploiesti, Seria Stiinte Economice

Procesul de recenzare
Articolele care apar in Economic Insights – Trends and Challenges (EITC), parcurg un proces de recenzie stiintifica in sistemul „double blind peer-review”.
Procesul de recenzare presupune parcurgerea urmatoarelor opt etape:
1)Transmiterea manuscrisului in limba romana si engleza de catre autor(autori) pe adresa de e-mail: bull-se@upg-ploiesti.ro 2)Primirea manuscrisului de catre Redactie pe adresa de e-mail mentionata mai sus.
3)Verificarea preliminara a manuscrisului in privinta respectarii tematicii publicatiei, a conditiilor de fond, forma si a corectitudinii limbii engleze conform „Ghidului autorilor”.
In cazul in care manuscrisul nu indeplineste conditiile mentionate mai sus, se inapoiaza autorului(lor) de catre Redactie, impreuna cu observatiile de completare, refacere etc.
4)Inregistrarea manuscrisului trimis de autor(autori) de catre Redactie. Daca, in urma procesului preliminar de verificare,manuscrisul indeplineste cerintele, Redactia inregistreaza manuscrisul prin atribuirea unui cod unic de identificare. Acesta, impreună cu confirmarea primirii manuscrisului se trimit autorului pe adresa de e-mail folosita pentru corespondenta.
5)Transmiterea manuscrisului la doi recenzori independenti. Manuscrisul este analizat in mod independent de catre doi recenzori independenti, fara ca acestia sa cunoasca identitatea autorului (autorilor), respectiv fara ca autorul(autorii) sa cunoasca identitatea recenzorilor.
In urma controlului stiintific, fiecare recenzor intocmeste Referatul de recenzie unde, la capitolul „Concluzii”, mentioneaza una dintre recomandarile:
a) Acceptat fara obiectii (AFO), caz in care manuscrisul este transmis spre publicare;
b) Acceptat cu observatii (ACO), situatie in care manuscrisul nu poate fi, pentru moment, publicat. Acesta este transmis de catre Redactie pe adresa de e-mail a autorului(autorilor) impreună cu Referatul de recenzie intocmit de referent(referenti), in care se gasesc recomandarile de refacere, imbunatatire etc.
Dupa operarea modificarilor de catre autor(autori), acestia transmit manuscrisul Redactiei in termen de 10 zile de la primirea raspunsului din partea acesteia. Redactia, la randul ei, va trimite mai departe recenzorului(recenzorilor) manuscrisul imbunatatit. Acest proces este reiterat pana in momentul in care recenzorul(recenzorii) mentioneaza „Acceptul fara obiectii” al manuscrisului in Referatul de recenzie.
c) Respins (R), cand manuscrisul nu poate fi publicat. Pe langa motivele ce vizeaza continutul stiintific al articolului, recenzorul(recenzorii) mai poate(pot) respinge manuscrisul atunci cand constata plagiatul si/sau compilarea lucrarii.
6)Operarea unor modificari finale privind forma si continutul de catre autor(autori). Se realizeaza numai in cazul in care, in urma modificarilor operate de autor(autori) la recomandarea recenzorului(recenzorilor), manuscrisul a suferit schimbari de forma si continut, iar formatarea finala de catre editorii executivi necesita consultare cu autorul(autorii).
7)Transmiterea manuscrisului spre publicare. Presupune formatarea si verificarea lingvistica finala privind limba engleza, realizata de catre Redactie.
8)Publicarea manuscrisului. Se face tinand seama de criteriul cronologic, conform ordinii inregistrarii si incheierii procesului de recenzie.

© 2010 Powered by Standard Consulting S.R.L.
Design created by metamorphozis.com
and provided by freewebtemplates.com